lørdag 9. mai 2009

Mine beste erfaringer med digitale verktøy

De siste to årene har jeg fått være med i lærende nettverk (ILS). I min praksisfortelling fortalte jeg om min (ikke så positive) erfaring med bruk av Wikispaces. Dette er et verktøy jeg ikke kommer til å bruke igjen, men jeg vil poengtere at det er flere andre ting jeg har prøvd ut som jeg kan tenke meg å bruke mer regelmessig i min undervisning. Jeg har hatt gode erfaringer med photostory, blogg, film redigert i moviemaker (selv om programmet har hatt en tendens til å henge litt) og sist, men ikke minst, har jeg tatt i bruk It´s learning i mye større grad.

Alt i alt har bruken av disse verktøyene i hovedsak vært motivasjonsfremmende for elevene, som i visse tilfeller kan føre til økt læring. Bruken av leksjon i ITL har også vært direkte læringsfremmende, ettersom jeg har mulighet til å tilpasse fagstoffet etter mine elevers behov.

Deltagelsen i lærende nettverk har åpnet mine øyne for de positive sidene ved bruk av digitale verktøy og har bidratt til å gjøre meg til en bedre lærer.

lørdag 25. april 2009

Erfaringer

Jeg kan oppsummere bruken av dette verktøyet med følgende erfaringer:

  • Min planlegging og bruk av verktøyet var ikke god nok
  • Wiki ble oppfattet som tungvint å bruke og redigere av lærer og elever
  • Elevene syntes tanken på å lage en nettside med sitt arbeid var spennende, men ikke nok til at de gidder å jobbe med et verktøy som de syntes var vanskelig å ta i bruk.
  • Etter å selv ha forsøkt meg på blogspot er min erfaring at dette er mye enklere å håndtere. Jeg tror jeg kommer til å bruke dette verktøyet om jeg skal gjøre noe liknende igjen.

onsdag 25. mars 2009

Gjennomføring

Da elevene ble informert om prosjektet, fikk de beskjed om at de skulle ha en muntlig presentasjon som skulle blir vurdert med karakter. I tillegg fikk de beskjed om at de skulle legge ut et sammendrag av presentasjonen på den nyopprettede wikien. Dette var imidlertid ikke en del av vurderingskriteriene for oppgaven. Det ble allikevel presisert at dette var noe alle skulle gjøre, og at det var en del av oppgaven. Tanken var at dette ville være en forholdsvis enkel jobb etter at elevene hadde jobbet med emnet over flere uker. Jeg ser i ettertid at dette var min første glipp - ungdomsskoleelever har sjelden så stor indre motivasjon at de gjøre noe som de ser at de kan komme unna, særlig ikke i et hektisk siste år på ungdomsskolen. Resultatet var altså at hovedinnsatsen ble lagt i arbeidet som skulle munne ut i den muntlige presntasjonen. Jeg satte av noe tid på skolen etter at dette arbeidet var ferdigstilt slik at de kunne publisere sammendrag av arbeidet sitt i wikien. Da dukket problem nummer to opp: elevene fant det vanskelig å publisere innlegg og navigere på siden, selv om jeg i forkant hadde vist dem hvordan de skulle gjøre det. Jeg slet også med å få redigert bilder og tekst slik at sidene så fine ut. Resultatet var at elevene ga litt opp. De fleste fikk begynt å legge ut arbeidet sitt, men det var såpass mange som trengte hjelp til dette at jeg ikke rakk over alle. Ettersom vi (selvfølgelig) hadde dårlig tid, hadde jeg bare satt av en time til dette på skolen og lagt opp til at resten skulle være hjemmearbeid. Glipp nummer to.

Til syvende og sist kunne opplegget ha vært reddet om ikke lærerne i samfunnsfag og naturfag ble pålagt å starte på et nytt prosjekt. Da måtte alle timene i faget brukes til det nye arbeidet, og wikien ble glemt av både elever og lærer. Nå er dette arbeidet ferdigstilt, men det ser ut til at tidspresset og tidlig eksamensdato driver oss videre på "pensumlista". Om ikke resultatet ble så bra denne gangen, har jeg definitivt gjort meg en del erfaringer.

Hvorfor wiki?

Det gikk veldig greit å opprette en wiki gjennom wikispaces. Det jeg imidlertid fort ble klar over, var at dette verktøyet var vanskeligere å håndtere og redigere enn for eksempel blogg som var et av alternativene jeg vurderte. Grunnen til at valget falt på wiki, var at jeg ønsket å dekke følgende punkter:


  • Alle elevene skulle få se hverandres arbeid.
  • Ettersom elevene jobbet i par eller grupper måtte det være enkelt med samskriving og/eller redigering av felles arbeid.
  • Siden burde være passordbeskyttet.

Dette var altså krav som ble dekket av wiki. Jeg ble også tipset om at google.docs kunne fungere godt utifra mine krav. En lærer ved en videregående skole tipset meg om siden hennes klasse hadde laget i wikispaces - Klasseavisa. Dette så oversiktelig og greit ut, og førte til at valget falt på wikispaces. Siden rike og fattige land ble dermed opprettet for klasse 10.ii og 10.iii ved Ingieråsen skole.

Wiki

I forbindelse med prosjektet "Rike og fattige land" i samfunnsfag på 10. trinn, ønsket jeg å prøve ut wiki. Prosjektet gikk ut på at elvene i par eller grupper på tre skulle sammenlikne et rikt og et fattig land, og forsøke å gi et svar på hvorfor det er så store forskjeller gjennom å ta for seg historiske, geografiske og samfunnsmessige ulikheter. Det ferdige arbeidet presenteres deretter muntlig. Som en avslutning på prosjektet skulle elevene legge inn en kortversjon av arbeidet sitt på en wiki jeg opprettet. På den måten ville jeg sikre at alle elevene fikk tilgang til hverandres arbeid, samtidig som jeg kunne passordbeskytte produktet.

onsdag 28. januar 2009

Lærende nettverk i London januar -09

I midten av januar 2009 satte ca. 30 lærere kursen mot England for å
delta på årets Bett-konferanse. Det var overveldende og interessant å svinse litt rundt på Bett, men uten midler til å handle for, ble det mest sikling på nytt og fancy utstyr. Mye av vårt opphold ble preget av skolebesøk, tre i tallet. Torsdag 15/1 besøkte vi Chestnut primary school. Det var et skolebesøk som kom i stand et par dager før avreise, og David, inspektøren som viste oss rundt, hadde lagt opp til at vi kunne påvirke hva vi ønsket å se. Ettersom vi jobber på ungdomsskolen, var vi litt spente på hvordan vi kan dra nytte av dette skolebesøket. Vi ble umiddelbart slått av hvor mye pynt elevene produserte og hang opp i klasserommene og på fellesarealene. Vi kommer nok ikke til å adoptere den store produksjonen av veggpryd, men noe annet de hadde på veggen
fanget vår interesse: klare og tydelige mål. David sa også at dette var noe det var stort fokus på, og det er noe den engelske læreplanen (som K06 forøvrig er en del påvirket av) fremhever viktigheten av. På flere av skolene vi besøkte hadde de også en pyramide med mål stående på alle pulter. David, vår mann på Chestnut Primary School, sa at man kunne finne denne pyramiden på nettet. Vi har lett - uten hell... Noen som kan hjelpe? Det kunne være interessant å ta en nærmere kikk på den. Det er altså bruken av klare og tydelige mål som i størst grad fanget vår interesse på de engelske skolene. Vi har laget en photostory som viser noen bilder fra vårt opphold i London, men sliter med å laste den opp... Enn så lenge legger vi ut noen highlights fra turen.Ivrige elever jobber blant annet med mathletics
På veggene hang det tydelige mål

Dersom noen har gode tips til hvordan vi kan få lastet opp photostory på blogg, mottas de med takk...

Jarle og Ingerid

onsdag 30. april 2008

Skoleblogg

Denne bloggen vil bli viet til samfunnsfag på ungdomsskolen. Her vil jeg dele undervisningsopplegg, lenkesamlinger, erfaringer og opplevelser med dem som måtte være interesserte.